Tractament per a combatre les patologies i disfuncions derivades de la musculatura del sòl pèlvic.

Sòl pèlvic