Treball d’una correcta higiene postural en la vida quotidiana, rectificació de mals hàbits a través de la fisioteràpia.

Reeducació Postura Global