Tractament amb màquina d’ones magnètiques per combatre lesions com edemes ossis, inflamacions, dolors crònics, fissures, etc…

Magnetoteràpia