La tècnica hipopressiva engloba diversos exercicis posturals rítmicsseqüencials i repetitius, amb efectes sobre diferents sistemes i amb la particularitat d’aconseguir la disminució de la pressió intraabdominal a 3 nivells: toràcic, abdominal i pèlvic, per aconseguir un treball de la faixa abdominal i del sol pèlvic més saludable i d’acord amb la histologia de les nostres fibres musculars en aquestes zones.

Two cute girls doing heavy athletic workout in the gym doing exercises for abdominal muscles