Tractament per destensar la musculatura, separar adherències i treball de cicatrius.

Ganxos